Biomaska Shenemil

biomaskaBIOMASKA - za sve tipove kože. Maska za lice, akne, bubuljice, protiv bora, za izražene i otekle  podo~njake, ispucale i hrapave laktove, kolena i pete, celulit, ujeda komaraca, neprijatan miris nogu, širok spektar ko`nih oboljenja i dr. Glina se može koristiti za bilo koji tretman kože, zdrave ili obolele. 50ml

Biomaska u obliku kreme za spoljnu upotrebu.

- MASKA ZA LICE I PROTIV BORA Namazati glinu u debljem sloju na licu, ali izbegavati podočnjake. Posle 20-30min. mekom vlažnom tkaninom ili vatom nakvasiti dobro lice (da zasušena glina postane opet gel), a zatim je blagim masiranjem skidati. Nakon skidanja gline može se javiti crvenilo, koje je posledica pojačane cirkulacije krvi, i nestaje za 20-30 min. Zbog toga se, 1 sat nakon skidanja maske, ne preporučuje nanošenje bilo koje kreme. Glinu mogu koristiti i osobe sa osetljivom kožom, jer je temeljno čisti, a koža postaje zategnuta, elasti~na i osvežena. Maska se može nanositi 2-5 puta nedeljno.

- AKNE, BUBULJICE se mogu uspešno otkloniti mazanjem gline po celom licu (u tanjem sloju) ili kod manjeg broja bubuljica samo kritična mesta i tako prenoćiti. Glina kod bubuljica koje su u prvoj fazi pojavljivanja ne dozvoljava da se razviju u gnojne, a kod gnojnih odstranjuje mogu}nost nastanka o`iljaka. Postupak skidanja gline je isti kao kod maske za lice i protiv bora. Postupak ponavljati do nestanka bubuljica.

- ZA ZAŠTITU KOŽE LICA PRILIKOM FARBANJA KOSE. Pre farbanja kose namazati glinom predeo lica koji se granči sa kosom, sačekati da se zasuši a zatim farbati kosu. Glina sprečava bojenje lica.

- POZITIVNO ZRAČENJE od kompjutera, televizora i ostalih aparata se neutrališe mazanjem lica slojem gline posle rada (kao i kod maske za lice).

- MIGRENA. Na potiljak i čelo naizmenično stavljati kremu od gline u više slojeva i dr`ati jedan sat, a zatim isprati.

- KOD IZRAŽENIH I OTEKLIH PODOČNJAKA. Mazati glinu u tankom sloju samo u predelu ispod o~iju i nositi 15-20 min. Nipošto se ne smeju mazati celo lice i podočnjaci istovremeno, jer je ko`a oko očiju izuzetno osetljiva, već samo naizmenično sa pauzom od 1 sata.

- ISPUCALI I HRAPAVI LAKTOVI, KOLENA I PETE. Namazati glinu, nositi 1-2 sata a zatim isprati. Postupak se može ponavljati sve dok laktovi i kolena ne postanu glatki.

- NEPRIJATAN MIRIS NOGU uklanjamo mazanjem gline izme|u prstiju, posle zasušivanja oprati noge, osušiti, ponovo namazati glinu i tako je nositi u toku dana i noći.

- UPALA KRAJNIKA. Preko gaze naneti glinu u debljem sloju. Na prednji deo vrata staviti onu stranu gaze koja nije namazana. Preko gaze i gline može se staviti polietilenska kesa, koja bi usmerila aktivne komponente ka koži.

- OTVORENE RANE, OGRBOTINE, ČIREVI, SPOLJNI TUMORI I MASNA TKIVA. Glina se ma`e po potrebi oko otvorene rane više puta dnevno. Ogrebotine, čireve i tumore mazati i tako nositi u toku dana i noći. Može se namazati gaza ili zavoj i staviti preko rane.

- SPOLJAŠNJE POVREDE, ZGLOBOVA I LIGAMENATA Glinu mazati učestalo na ozleđeno mesto. Ona smanjuje otok, intenzivira cirkulaciju i vrši blago fiksiranje rane. Za bolju fiksaciju mo`e da se preko namazanog prvog sloja gline stavi zavoj a zatim sukcesivno mazati ponovo glinu, pa zavoj (nekoliko puta).

- UJED KOMARACA. Namazati ujed i stalono tako nositi. Eleminiše svrab i otok.

ZA OSETLJIVE RUKE. Za osobe čije su ruke u toku rada izložene znojenju ili prljanju (mastima,uljem i sl.) u toku rada (sportiste, vozače, automehaničare i sl.). Posebno zna~ajna za osobe osetljive na hemijska sredstva za pranje. Namazati glinu u tankom sloju,kada zasu{i mo`e se nesmetano obavljati bilo koja vrsta posla. Pri tome ona {titi ruke, a ko`a ostaje elasti~na i meka. Tako|e zaprljane ruke dobro utrljati glinom, zatim ih isprati pastom ili sapunom. Pri tome se posti`e znatno ve}i efekat ispranja ruku.

- GLINA SE MO@E KORISTITI I ZA: ekceme, herpes, herpes genitalis, {uljeve, dermatit, psorijazu, za sva gljivi~na obolenja, alergije, upalu sinusa, kurje oko, otok od ujeda, zapaljenja ili udara. Kona~no glina nije {tetna za bilo koji spolja{nji tretman ko`e, zdrave ili obolele.

- ZA OTKLANJANJE MASNIH MRLJA SA TKANINA. Dobro utrljati glinu preko masne mrlje sa lica i nali~ja tkanine i ostaviti da tako odstoji 3-4 dana. Ako je tkanina ve} prana a mrlja prisutna namazati glinu istim postupkom i ostaviti tkaninu 5-7 dana da odstoji. Nakon toga tkaninu oprati uobi~ajenim postupkom.

GLINA JE KORI[]ENA U SVIM CIVILIZACIJAMA KAO LEKOVITO ILI POMO]NO LEKOVITO SREDSTVO. U TOKU TRETMANA PRVA FAZA: ZASU[IVANJE GLINE I PRELAZAK GELA U TANKE LISTI]E ODLIKUJE SE ODVO\ENJEM TOPLOTE SA POVR[INE TRETIRANE KO@E, ^IME SE IZAZIVA INTENZIVNA CIRKULACIJA POTKO@NOG SLOJA. U DRUGOJ FAZI, MOGU]E JE JAVLJANJE PECKANJA ILI OSE]AJA SVRABA. GLINA SE MO@E NEPOSREDNO PRE UPOTREBE ME[ATI SA EKSTRAKTIMA VO]A I POVR]A, JABUKOVIM SIR]ETOM, @UMANCETOM JAJETA, ULJIIMA, MASTIMA ILI RASTVORIMA.

GLINA NE SME BITI U KONTAKTU SA PREDMETIMA OD METALA.

- SA OTVARANJEM BIOMASKE ROK TRAJANJA SE SMANJUJE NA TRI - ^ETIRI MESECA JER GLINA ZASU[UJE.

- AKO JE GLINA ZASU[LA I POSTALA TVRDA Mo`e se obnoviti tako {to se u kutijici sipa malo prokuvane mlake vode i ostavi da odstoji u toku no}i. Glina }e nabubriti i ponovo postati lako maziva.

UKOLIKO GLINA U KUTIJI PROMENI BOJU ILI SE NA NJENOJ POVR[INI JAVE MRLJE, NJENO DEJSTVO SE NE UMANJUJE.

- UPUSTVO je ura|eno prema prakti~nim rezultatima primene bentonita u farmaceutskoj i kozmeti~koj tehnologiji.

- GLINA JE PREZENTIRANA NA SAJMU NOVIH TEHNOLOGIJA “NOVTEH” u Beogradu, Beogradski sajam {tand “VIN^E”, novmbra 1996, i na seminaru “PRIRODA U SLU@BI ZDRAVLJA I LEPOTE” u organizaciji ESTETIKA - Internacionalnog kluba kozmeti~ara i esteti~ara Jugoslavije, HAYAT 24.05. 1997. god. AUTOR GLINE je Prof.dr. Stani{a Stojiljkovi}, rukovodilac projekta ,,Dobijanje bentonita iz zemlje “uma”,, (Projekat strate{kih nauka br.203 pp br.5, koordinator VIN^A za period od 1994-97.god.).

Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Sastavio: Prof.dr Stani{a Stojiljkovi}, autor knjige MO] GLINE.

SASTAV: Glina, ekstrakti bilja, voda, vitamin E i C.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates