Ulje dental

ulje dentalULJE DENTAL – Uljni ekstrakt semena i biljaka. Dental ulje se bu}ka u ustima 10 – 20 minuta, ujutru pre pranja zuba, a onda se ispljuje. Ovom metodom olak{avamo i ubrzavamo proces ~i{}enja organizma i uspostavljanje ravnote`e (organizam se osloba|a patoge- nih mikroorganizama, toksina, vi{ka kiselina i soli i isceljuje se). 100ml

Sastav: Uljni ekstrakt `alfije, nevema, mente, kamilice, kantariona, mati~njaka i dr.

Tradicionalna metoda ~i{}enja organizma mu}kanjem biljnih ulja (sa esktraktima lekovitog bilja) je jedna od kompatibilnih metoda integralnom konceptu ~i{}enja organizma. Na~in ~i{}enja se zasniva na sposobnosti pljuva~nih `lezdi da izdvajaju produkte razmene materije iz krvi. Koli~ina krvi, koja proti~e kroz njih nekoliko puta je ve}a pri mu}kanju. Prolaskom kroz pljuva~ne `lezde za vreme mu}kanja organizam se osloba|a patogenih mikroorganizama, toksina, vi{ka kiselina i soli i isceljuje se. Bioaktivne komponente bilja difunduju u krv ~iste}i najsenzibilnije kapilare i venule.

Upotreba: DENTAL ULJE se mu}ka u ustima 5-20 minuta, a onda se ispljuje. Za to vreme di{emo na nos. Ukoliko imamo problema sa disanjem pre mu}kanja DENTAL ULJA nozdrve nama`emo ETERISAN INHALATOROM. Tokom mu}kanja, ulje menja svoju viskoznost, ono se emulguje, postaje sve te~nije i belije. Ulje se posle toga ispljuje. Ovu terapiju primeniti jednom ili dva puta dnevno, ujutru pre pranja zuba i nave~e pre spavanja (nakon toga oprati zube). Terapija kod klasi~nog sistema detoksikacije mo`e da traje najmanje 14 dana. U akutnim slu~ajevima zapaljenja grla mo`e se koristiti vi{e puta dnevno. Ovom metodom olak{avamo i ubrzavamo proces ~i{}enja organizma i uspostavljanje ravnote`e. Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates