Ulje za masažu

ulje za masazuUlje za masažu- Masa`om se pobolj{ava venski i limfni tok, ubrzava se resorpcija eksudata, infiltrata, pobolj{ava se ishrana ko`e i potko`nog tkiva, ko`a postaje elasti~na i pobolj{ava joj se turgor. Aromaterapijska masa`a deluje prevashodno na autonomni nervni sistem. Bazna osnova biljna ulja sa ekstraktima lekovitog bilja. 100ml

Continue Reading

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates