Eterisan inhalator

eterisanETERISAN - Koristi se mazanjem nozdrva, ~ela i dr. u slu~aju gripa, prehlade, ka{lja, bronhitisa, astme, zapaljenja grla, krajnika, sinusa i dr. 7ml

Eterisan sadr`i etarska ulja, bergamota, bora, geranijuma, eukaliptusa, nane, `alfije, anisa, zatim propolis, mentol i kamfor.
Upoterba: Utrljavanjem prstima naneti ETERISAN u nozdrve, masirati ~elo, grlo, zau{nice u zavisnosti od karaktera oboljenja. Eterisanom se mo`e namazati papirna maramica i istom se vr{i inhalacija. Bebama se mogu namazati portikle, kako bi u toku no}i spavale otpu{enih nozdrva. Spavanje otvorenih ustiju kod svih osoba mo`e dovesti do su{enja grla i mogu}e infekcije. Zato se preporu~uje u slu~aju nazeba mazanje nozdrva pre spavanja. Koristiti u slu~aju gripa, prehlade, ka{lja, bronhitisa, astme, zapaljenja grla, zapaljenja krajnika, zapaljenja sinusa. Po`eljno ga je koristiti i kao preventivu od najezde virusa. Etarska ulja bergamota, bora, eukaliptusa, nane i geranijuma pozitivno deluju na psihu. Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Sastavio Prof.dr. Stani{a Stojiljkovi}

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates