Ulje za erotsku masažu

erotskuULJE ZA EROTSKU MASAŽU - Preventiva kod seksualnog odnosa, daje senzibilni nadražaj, isparljive komponente daju psihološki efekat.Štiti sluzokožu žene za vreme odnosa. Bazna osnova su uljni ekstrakti kantariona, hajdučke trave, kamilice sa eteričnim uljima geranijuma, lavande, žalfije, cimeta i sl. Obogaćen vitaminom E. 20 ml

Erotska masa`a poznata je još od davnina. Erotska masa`a je spoj telesnog i mentalnog, i kada se pravilno izvodi mo`e biti senzualna i erotska baš onoliko koliko vi `elite da bude. Klju~ dobre masa`e je u pripremi. Danas su stvari mnogo suptilnije. Samo priprazite ulje za erotsku masa`u mo`e oštetiti kondom od lateksa!
Osnovna uloga ulja je preventiva kod seksualnog odnosa, senzibilni nadra`aj, psiholo{ki efekat isparljivih komponenti kao i za{tita sluzoko`e `ene za vreme odnosa.

SASTAV: Ekstrakti kantariona, hajdu~ke trave, kamilice, nevena, masla~ka u hladno ce|enom ulju, zatim eterska ulja bergamota, geranijuma, ruzmarina i maj~ine du{ice.
Etarsko ulje bergamota se koristi kod zapaljenja materice i penisa, lavande kod bolnih menstruacija, problema sa gljivi~nim oboljenjima polnih organa i dr. Etarsko ulje ruzmarina je dobar afrodizijak, ja~a polni nadra`aj, povoljno deluje na psihu. Etarsko ulje maj~ine du{ice pozitivno deluje na bakterijske i virusne infekcije. Ovakva aromaterapeutska kombinacija deluje prevashodo na autonomni nervni sistem, direktno nas relaksira.

UPOTREBA: za vreme seksualnog odnosa mu{karac vi{e puta obla`e vrh uda uljem, ~ime omogu}uje bolju samoregulaciju i produ`ava erekciju. Istovremeno ulje se koristi za masa`u erogenih zona `ene, ~ime dopunski upotpunjuje ose}aj opu{tenosti i zadovoljstva. Ulje za erotsku masa`u u vagini ~ini za{titnu atmosferu za `enu sa aspekta gljivi~nih, virusnih i bakterijskih infekcija. Ulje {titi `enu i mu{karca od o{te}enja sluzoko`e, ~ime smanjuje efekat infekcije pomo}u krvi. Mo`e se od vate napraviti tampon na koji se nanese ulje i koristiti kao vaginaletu u toku no}i.
Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates