Airfresh pepeljko 150 gr

pepeljkoAIRFRESH - pepeljko. Absorbuje neželjene mirise. Sipati u pepeljaru ili u nekom drugom sudu. Posle isušivanja dodati malo vode da bi se mirisi aktivirali.

Upotreba kao osveživač: sipati ga u neku posudu i povremeno ga kvasiti vodom ( na 2-3 dana).


Kao pepeljko: sipati u pepeljaru, tresti pepeo preko airfresha i gasiti cigaretu pobadanjem. Za novo korišćenje povaditi opuške i oduvati pepeo.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates