Politika kvaliteta

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA

FM.530.02

(Politika kvaliteta, zaštita životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu)

SHENEMIL Niš bavi se istraživačko-razvojnim i proizvodnim programom na bazi lekovite gline i proizvodnjom preparata od lekovitog bilja.

U cilju ostvarivanja strategije, vizije i misije društva, poslovni uspeh zasniva na visokoj profesionalnosti i kvalitetu svojih proizvoda, kao i partnerskom odnosu, kako sa podugovaračima i isporučiocima, tako i sa kupcima, krajnjim korisnicima, kao i drugim zainteresovanim stranama, a sve u cilju zadovoljenja njihovih zahteva i potreba iz domena poslovanja.

Rukovodstvo SHENEMIL-a Niš pokazuje liderstvo i posvećenost, i snosi odgovornost za uspostavljanje, implementaciju, integraciju i održavanje integrisanog sistema menadžmenta kroz:

 • Ispunjavanje svih zahteva i očekivanja korisnika i drugih relevantnih zainteresovanih strana,
 • konstantnu analizu poslovnog okruženja i uočavanja rizika i prilika za poslovanje,
 • posvećenost rukovodstva: primeni liderskih veština, privrženosti i aktivnom učešću u svim procesima integrisanog sistema menadžmenta;
 • potpunu i blagovremenu uskladjenost sa zakonima, propisima i drugim zahtevima svih zainteresovanih strana,
 • stalno poboljšavanje sistema kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, društvene odgovomosti i primeni preventivnih mera radi kontinualnog unapredjenja integrisanog menadžment sistema,
 • svi naši poslovni procesi su rukovodjeni principima održivosti i dugoročne brige za životnu sredinu,
 • identifikaciju rizika i prilika koje mogu imati uticaj na poslovanje organizacije, kao i na odlučivanje zasnovano na rizicima;
 • obezbedjenje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra i uključivanje svih zaposlenih u uspostavljanje, održavanje i unapredjenje integrisanog sistema menadžmenta
 • održavanje i kontinuirano unapredjenje znanja, veština, kompetentnosti i svesti zaposlenih o zahtevima integrisanog sistema menadžmenta,
 • primenu procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na rizicima,
 • primenu principa upravljanja rizicima na svim organizacionim nivoima,
 • donošenje odluka zasnovanih na činjenicama;
 • parterski odnos sa kupcima, isporučiocima i autsorse organizacijama u uspostavljanju, održavanju i unapredjenju integrisanog sistema menadžmenta, kao i ispunjenju zahteva svih zaintresovanih strana;
 • uspostavljanje i upravljanje uzajamno korisnim odnosima sa svim zainteresovanim stranama;
 • poslovni procesi su realizovani na nacin koji osigurava zdravlje i bezbednost zaposlenih i drugih zainteresovanih strana na koje naši procesi mogu da utiču
 • proširivanje postojećih kapaciteta, i asortimana proizvoda i usluga organizacije, kroz razvoj novih proizvoda, metoda, tehnika rada i procesa, kao i razvoj postprodajnih aktivnosti;
 • optimizaciju troškova;
 • zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta,
 • obezbedjivanje prepoznatljivosti imidža društva na domaćem i ino – tržištu,
 • unapredjivanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih, kao i životne i radne sredine.

Rukovodstvo i svi zaposleni u SHENEMIL-u Niš kroz svakodnevno obavljanje svojih aktivnosti, rukovodeći se principom kontinualnog unapredjenja integrisanog menadžment sistema, prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OH&S 45001:2018 ispunjavanjem postavljenih ciljeva, na efikasan i efektivan način, uspostaviće sklad izmedju interesa društva i interesa zainteresovanih strana.

0
  0
  Korpa
  Tvoja korpa je praznaNazad na prodavnicu
  Scroll to Top